Гръдна хирургия на белите дробове

Терапевтични тактика в рак на белия дроб, поради биологичните характеристики на заболяването и различни морфологични видове е неясна. За правилния избор на лечението трябва да бъде наясно с основни прогностични фактори: етап на заболяване, съгласно системата за хистологичен структурата на тумора и степента на анаплазия, естеството и тежестта на съпътстващи заболявания, функционални показатели на жизненоважни органи и системи Международна класификация на TNM. Методът на лечение се е решаващ прогностичен фактор, чиято стойност е по-голяма по-близо до радикал вариант.

При лечението на пациенти недребноклетъчен белодробен рак се използват следните методи: хирургично лечение, лъчетерапия, химиотерапия, комбинирано лечение (хирургична и лъчева терапия или химиотерапия), химиорадиотерапия. На етапа на клиничното апробация е имунотерапията, особено в комбинация с други методи.

Хирургичното лечение на пациенти с резективни форми на рак на белите дробове е най-радикалният метод, даващ реални перспективи за пълно излекуване. Основните условия за радикализиране на операцията са отстраняването на единичен блок на белия дроб или лоб и регионално зависимите лимфни възли с околната тъкан в здравите тъкани; разстоянието между линията на пресичане на бронхите е 1,5-2 см от видимия край на тумора; отсъствие на туморни клетки в краищата на кръстосания бронкус, съдове и допълнително резенирани органи и тъкани.

При резектиращите се форми на недребноклетъчен рак на белия дроб (етап I-III), хирургичното лечение е методът на избор. Чрез изясняване на индикациите за операция за рак на белите дробове имаме предвид не толкова определянето на целесъобразността, колкото установяването на принципната възможност за извършване на хирургично ръководство, което се постига чрез оценка на противопоказанията.

Абсолютни онкологични противопоказания към операцията върху белия дроб при рак са морфологично потвърдени метастази в отдалечени органи (с изключение на надбъбречните и мозъчните) и лимфните възли; широко кълняне на тумор или метастази в аортата, горна вена кава, хранопровод и противоположни големи бронхове, които не позволяват резекция; метастатично увреждане на пареалната плевра със специфичен карциномен плеврит. Комбинираната операция с резекция на бифуркацията на трахеята, атриума, хранопровода, аортата и превъзходната вена кава често позволява радикална хирургия.

Сред противопоказания към хирургическата намеса, най-голямо значение има функционалната недостатъчност на жизнените органи и системи на пациента, т.е. "функционално неработеща"; декомпенсирана сърдечна недостатъчност от II и III градуса; изразени органични промени в сърцето, степен на хипертония III, бъбречна или чернодробна недостатъчност. Горепосочените противопоказания имат относително естество, тъй като неоснователен отказ на операция може да лиши пациента от перспективата за възстановяване. Съвременните способности на анестезиологията и интензивните грижи позволяват да се предотвратят нарушения на функциите на органите и системите, особено при адекватна предоперативна подготовка. Отказът за операция от онкологични позиции също трябва да бъде сериозно мотивиран. Този въпрос трябва да бъде решен колективно с задължителното участие на гръдния хирург, който има опит в хирургичното лечение на рак на белите дробове.

Основните операции за рак на белите дробове са пневмонектомия и лобектомия. както и техните варианти (разширените и комбинираните операции, лобектомията с кръгова резекция на бронхите и др.). Бронхолекулярни операции разширят възможностите на хирургическата техника и да допринесе за resectability на не повече от 20% от новодиагностицираните пациенти с рак на тази локализация. Избирането на обема и характера на операцията зависи от местоположението и разпространението на първичния тумор, отношението му към околните органи и структури, състоянието на интраторакални лимфни възли.

В ранните форми на централен рак на белия дроб (карцином in situ, микроинвазивен рак) през последните години фотодинамична терапия. След прилагане на фотосенсибилизатор (gidroksialyuminiya trisulfoftalotsianin и др.), Които се натрупват в раковите клетки, чрез бронхоскоп лъч облъчване на тумор специфичен лазер дължина на вълната. Получени задоволителни резултати отдалечени 5-годишните посочват перспективите на този метод за радикално лечение без торакотомия.

С периферна рак на белия дроб и размер на тумора до 3 см, икономичният подблъска резекция - Класическа segmentectomy с отделни елементи за обработка на корен сегмент, както и задължително одит белодробни бронхите и белия лимфни възли и срок морфологично изследване. Ако в тях се открие метастази, минималният обем на операцията трябва да бъде лобектомия. През последните години също извършва операции като sublobarnoy VATS резекция без торакотомия или Videoassisted minitorakotomiey, особено ако е необходимо лобектомия. Методът е в клинични проучвания.

Операции в белия дроб представляват много рискове, които понякога води до интраоперативна и / или постоперативни усложнения и следоперативна смъртност. Подобрени хирургични техники и anasteziologicheskogo ползи, както и провеждане на комплекс от интензивна терапия преди и в началото на периода след операция през последните години е допринесло за намаляване на случаите на следоперативни усложнения във водещи гръдни клиники тя не надвишава 20% смъртност на ниво от около 3%.

Какви са операциите на белите дробове?

Белите дробове са уникален сдвоен орган, който осигурява на цялото тяло жизнен кислород и премахва въглеродния диоксид от него. И въпреки че често са склонни към различни заболявания, техните компенсаторни възможности са големи и тъканта е много пластична. Това ви позволява да извършвате различни хирургични интервенции до пълното отстраняване на един белодроб.

Интересни факти за белите дробове

Белите дробове имат уникална структура. Поради наличието на половин алвеоли (респираторни мехурчета) орган тегло само един килограма има общо дихателните площ от 100-150 квадратни метра, които могат да бъдат сравнени с областта на тенискорт. За един ден тази повърхност прескача и "обуславя" повече от 10 000 литра въздух. Дължината на дихателния тракт, т.е. разклоненото бронхиално дърво, е около 3000 километра. Освен това количеството кръв, преминаващо през белите дробове на ден, е 6-7 тона!

Белите дробове, като сърцето, работят "на машината", този процес се регулира от сложен неврохиморален механизъм. И въпреки сърдечната активност, ние не можем временно да спрем с усилие на воля, като дишане, но спирането му е краткотрайно, защото автоматичните механизми за вдъхновение се активират независимо от нашата воля.

В алвеолите на белите дробове има т.нар. Въздушен резерв от около 200 ml. При аварийни ситуации тя е включена в процеса на дишане и обикновено се актуализира периодично под формата на дълбоки въздишки и прозявявания.

Белодробни заболявания, изискващи операция

Става въпрос за невероятните свойства на здравите бели дробове. Но, уви, всичко е далеч от болното тяло, а не всеки съвременен човек е собственик на здрави дробове. Само в Русия днес има около 5 милиона души с бронхо-белодробна патология. Основният им контингент е жителите на големи промишлени центрове и силните пушачи. Най-многобройната група се състои от хроничен бронхит, ХОББ (хронична обструктивна белодробна болест), астма, пневмония, плеврит. Днес паразитните белодробни заболявания и туберкулозата са редки, но честотата на рака се увеличава. Той е начело сред всички известни злокачествени тумори и отново в същия контингент - пушачи (95% от раковите заболявания).

За съжаление, не всички белодробни заболявания могат да бъдат излекувани с помощта на лекарства и процедури. Много от тях се лекуват само хирургически:

 • вродени аномалии;
 • травма;
 • злокачествени тумори (рак, сарком, лимфом);
 • доброкачествени тумори (фиброма, аденом, хемангиом);
 • кисти;
 • туберкулозна кухина (кухина);
 • паразитни заболявания (ехинококус, алвеокок);

 • абсцес на белия дроб;
 • белодробен инфаркт;
 • ателектаза (падане на лобул, сегмент или лоб);
 • бронхоектатично заболяване (сакуларни дилатации на бронхите);
 • бронхиални фистули;
 • аспирационна пневмония;
 • чужди тела;
 • pleurisy - остра и хронична, инцизирана.
 • Всички тези операции се извършват в специализирани отделения на гръдна (гръдна) хирургия от висококвалифицирани специалисти.

  съвет: често най-опасните белодробни заболявания, включително рак, могат да започнат с безвредна, привидно кашлица. Не може да се пренебрегва, е необходимо да се види лекар и да се извърши проучване.

  Видове операции върху белите дробове

  Всички интервенции на белите дробове могат да бъдат разделени на две групи по обем: пулмонектомия или пневмонектомия (пълно отстраняване на белия дроб) и резекция (отстраняване на част от белия дроб). Пълното отстраняване се извършва в случаите на злокачествени тумори, както и в множество патологични огнища във всички части на органа.

  Резекцията на белите дробове може да бъде с различни обеми:

  • нетипично или незначително - отстраняване на ограничена площ в периферията;
  • сегметектомия - отстраняване на сегмента със съответния сегментен бронх;
  • Лобектомия - отстраняване на един лоб;
  • bilobectomy - премахване на 2 листа;
  • намаление на обема на белите дробове, когато е засегнат емфизем (не функциониращи въздушни кухини в тъканите на органа).

  Според всички интервенционни технологии са от 2 типа: torakotomicheskie или традиционни - с широко отворена гърдите и торакоскопска - минимално инвазивни, извършени от endovideotehniki.

  Хирургичните процедури също включват торакоцентеза, пункция на плевралната кухина. Тя може да се извърши с игла, както и с пункция с гениантрит. или чрез малък разрез с въвеждането на дренажна тръба за изтичане на течност (гной, кръв), за прилагане на лекарства.

  Най-накрая, най-сложната операция е трансплантацията на белите дробове, която днес често се извършва както в чужбина, така и в големи вътрешни клиники в случаите, когато двата дробове излизат извън действието.

  Съвременни технологии на белодробна хирургия

  Появата на уникални и иновативни хирургични техники, много от операциите, които е лесно за днес минимално инвазивна метод през няколко малки разрези в не повече от 3 см на кожата. Технологията е подобна на операция за отстраняване на апендицит лапароскопски чрез малки разрези с камера. По принцип, операциите торакоскопски техника е същият, както в лапароскопска хирургия и коремна (стомашна резекция. Черва, отстраняване на далака и други) органи.

  Такива операции са много по-малко травматични, краткотрайни, не изискват дълго хоспитализация, а периодът на рехабилитация е много по-кратък.

  Сред новаторските методи се използва лазерна хирургия за отстраняване на тумори, включително рак, както и радиохирургия, криоразрушаване (замразяване). Всички тези технологии са минимално инвазивни - чрез перкутанно пробиване, бронхоскопия или торакоскопия.

  съвет: ако трябва да се извърши операция върху белите дробове, е необходимо предварително да се откажете от пушенето и да изпълните дихателна гимнастика, така че белите дробове да могат да бъдат почистени. Пушачите са по-склонни да изпитат постоперативни усложнения.

  Следоперативна рехабилитация

  След операцията е необходимо напълно да се откажем от злокачествения навик на тютюнопушенето, а горчивото преживяване ще бъде убедителен мотив

  Отстраняването на белия дроб или неговата част неизбежно води до нарушаване на дихателната функция и обмяната на кислород на целия организъм. Основната задача на периода на възстановяване е да "диша" останалия обем на белите дробове, като се вземат предвид техните компенсаторни способности и да се осигури нормална обмяна на газ.

  В ранната постоперативна интервенция в болницата се използват специални методи - хардуер, медикамент, тренировъчна терапия, инхалация - по индивидуални схеми за всеки пациент. След освобождаване от отговорност, тези задачи се възлагат на самия пациент. Основните дейности са:

  • обща хигиенна гимнастика;
  • специални дихателни упражнения;
  • Посещение на физиотерапевтични процедури, инхалация;
  • спазване на диета с достатъчно протеини и витамини;
  • редовни разходки на чист въздух.

  Операциите върху белите дробове сега се извършват с нови, пестящи технологии и в комбинация с професионална постоперативна рехабилитация те дават добри резултати при възстановяването на функцията на дишането.

  Моля, обърнете внимание! Информацията на сайта е представена от специалисти, но има убедителен характер и не може да се използва за самолечение. Не забравяйте да се консултирате с лекар!

  Хирургът на гръдния кош е хирург на гръдния кош. И името "thoracal" идва от латинската дума "toraks", което означава "гръден кош".

  Гръдна хирургия е специалност, която третира заболявания на гръдната кухина чрез операция.

  Хирурзите на гръдния кош се занимават с операции върху белите дробове, трахеята, дихателната тръба, хранопровода и околната среда. В момента повечето операции на гръдна хирургия са свързани с рак. В по-голямата си част, гръдна хирургия е операция за рак на белите дробове.

  И най-често на операционната маса с такава болест мъжете падат.

  Хирурзите на гръдния кош работят с белодробни тумори, метастази на тумори, които проникват в белите дробове, както и тумори в медиите.

  Гръдна хирургия се занимава с емфизема на белите дробове. Това, подобно на рака на белия дроб, се свързва с пушенето. Емфизема на белите дробове се характеризира с повишено съдържание на въздух в белодробната тъкан.

  Пушенето може да причини бронхит, когато малките бронхи се стесняват, белите дробове се надуват, налягането на белодробните съдове се повишава и в резултат сърдечната дейност става трудна.

  Важна част от работата на гръдните хирурзи е операцията върху хранопровода.

  Хирурзите на гръдния кош са оригинални бижутери на оперативния случай. Всички операции се извършват в непосредствена близост до сърцето. Почти винаги по време на операцията, сърцето се движи леко, за да улесни лекарите да работят.

  Има такова направление като детската гръдна хирургия - един от най-крайните и рискови отрасли на хирургията като цяло. Хирургическите интервенции на хирурзите на гръдния кош често позволяват на детето да спаси живота си.

  Приблизително половината от случаите при пациенти с болести или тумори на медиастинума нямат симптоми.

  Sredostroenie е сърце с перикард, големи съдове и други органи. Органите на околната среда са заобиколени от влакна, които съдържат сложни невроваскуларни образувания. Към средата напред са: в долната част - сърцето с перикард; в горната - тимусна жлеза, трахея, бронхи, бронхиални артерии и вени, белодробни вени и лимфни възли. Хезофагите, гръдната аорта, гръдният канал, лимфните възли, вените и нервите принадлежат към задната среда.

  Доброкачествените медуларни тумори се откриват по-често, отколкото злокачествените тумори. Сред доброкачествените тумори най-често се откриват тератоми и невриноми. Първо място сред злокачествените тумори на лимфоидната тъкан.

  За да разкриете латентните заболявания, превантивните прегледи помагат.

  Не забравяйте за преминаването на флуорография. Трябва да направите това навреме, за да разберете дали са необходими превантивни мерки или че е време да започнете лечението.

  Оля Мазин специално за http: // whiteclinic. RU Илюстрации от сайта: © 2012 Thinkstock.

  Торакален отдел: какви операции се извършват там?

  Много от тях се интересуват от това, което е гръдния отдел. Всъщност всичко тук е просто. Този отдел извършва операции на гръдния кош. Въз основа на това става ясно какво правят хирурзите на гръдния кош. Те лекуват заболяванията на органите, които се намират в гърдите. Както е известно, много неща се променят във времето. Преди това тези лекари работеха с всички органи, разположени в гърдите, но по-късно от тази огромна специалност разделиха операцията на сърцето, хранопровода, съдовете, гърдите. Така стоят нещата днес. Не е изненадващо, че такова отделяне настъпи, защото по-рано всички хирургични интервенции бяха извършени с отворен метод и това със сигурност е по-сложно от ендоскопските операции. За лекарите беше много по-трудно да направят необходимите манипулации. Но в края на краищата нови пациенти дойдоха всеки ден в отделението по гръдна хирургия. В тази ситуация една по-тясна специализация и непрекъснати операции на един орган позволяват на лекаря да стане експерт в работата си. Понастоящем, когато торакоскопът се използва активно в хирургията, най-отворените интервенции са затънали в забвение. Сега се извършват ендоскопски операции. Техниката на тяхното внедряване е станала много по-опростена, усложненията при пациентите се развиват рядко, поради което съществуват предпоставки за обратната комбинация от специалности.

  Операции върху белите дробове

  Хирургичната торакална сепарация никога не е празна. Винаги има много пациенти. В челната позиция от честотата на гръдна хирургия са операции на белите дробове. Най-често срещаните болестните процеси за които е нужен интервенция - това туберкулоза (приблизително 80-85% от случаите), рак на белия дроб, гнойни заболявания (бронхиектазии, абсцеси и др...) И киста.

  Решаване на проблеми с хранопровода

  Хирургията на хранопровода е много често срещана интервенция. Хирургията е необходима за стесняване на ципа, изгаряния, кисти, наранявания и доброкачествени тумори на този орган. Също така е необходима хирургическа интервенция, ако чужд предмет е влязъл в дихателните органи. В допълнение, операцията се извършва с хранопровода-трахеална фистула, рак на гърдата на този орган, сърдечна ахалазия, дивертикула, варикозни вени.

  Медиастинум е много проблемна област

  Много, за съжаление, все още не знаят какво е гръдна хирургия. Но това е необходимо да се знае. Това е операция на органи, разположени в гръдния кош. Медиастинални заболявания за които е нужен помощ гръдния хирург - е новообразувание, chylothorax, стеноза на бронхите и трахеята, хронични и остри медиастинит. Тези заболявания трябва да се вземат на сериозно. Не е тайна за никого, че хирургическите интервенции на медитамента са много трудни. Пациентите също така трудно търпят подобни операции. След такива оперативни интервенции те имат много усложнения. Поради това, че има някои противопоказания за такива операции: на възраст над 60-65 години, сърдечна декомпенсация, туберкулоза, метастатични тумори, хипертония, емфизем и др...

  Отърви се от болести на гръдния кош

  Що се отнася до други патологични процеси в тази област, лекарят често се сблъсква с травми с различна природа, неоплазми, перихондрити, възпалително-гнойни тъканни лезии. Не много често има гърди с форма на фуния и калеми, остеомиелит на костите (например ранички и ребра). Пациентите с такива заболявания навлизат в гръдния кош по-рядко.

  Патология на перикарда и плеврата

  Хирургическите интервенции на перикарда и плеврата в медицинската практика се провеждат много по-често, отколкото на медиастинума, както и на гръдната стена. Когато са необходими операции? С хроничен и остър емпийм на плеврата, наранявания, доброкачествени неоплазми, дивертикула и цисти на перикарда.

  Диафрагмени заболявания, изискващи операция

  Хирургическите интервенции на диафрагмата често не се практикуват. Болестите, които изискват операция, са тумори, релаксация и диафрагмени наранявания, както и кисти и хернии от различен произход. Ако имате тези заболявания, незабавно трябва да се свържете с отделението по гръдния кош. Колкото по-рано се изпълнява операцията, толкова по-добре. Много от тях се страхуват от хирургическа интервенция и отлагат за неопределено време и болестта напредва. В резултат на това лицето става все по-зле, болките са все по-притеснени и би било много по-добре да отидат при доктора навреме. В тази ситуация трябва да се опитате да победите страха си и все пак да отидете на хирурга. Трябва да се разбере, че няма просто друг изход от тази ситуация. Не мами себе си и отлагайте вземането на решения в дългата кутия.

  13 признаци, че имате най-добрият съпруг Съпрузите са наистина велики хора. Жалко, че добрите съпрузи не растат на дърветата. Ако душата ви свърши тези 13 неща, тогава можете да с.

  9 известни жени, които се влюбиха в жените Проявата на интерес не към противоположния пол не е нещо необичайно. Не можеш да изненадаш или да шокираш някого, ако признаеш това.

  5 навици, които гарантират, че не постигате успех в живота Нашите ежедневни навици ни правят кои сме ние. Някои от тях могат да ни доведат до успех, докато други, напротив, гарантират неизбежно.

  Как да изглеждаме по-млади? 9 трика, за които познават дерматолозите. Искате да имате перфектна кожа? Има много тайни, които ще ви позволят да забравите за какво работят дерматолозите и пластичните хирурзи.

  Неочаквано: съпрузите искат техните съпруги да правят по-често тези 17 неща. Ако искате връзките ви да станат по-щастливи, често трябва да правите неща от този прост списък.

  10 най-"фотогенични" екипировки Чувствате се страхотно в любимата си безплатна рокля или огромен трикотажен пуловер и се наслаждавайте на живота. Обаче всичко се променя веднага щом ти.

  При какви обстоятелства е необходимо да има операция върху белите дробове и възможните последици?

  Планираната или аварийна белодробна хирургия се извършва при сериозни патологии на този главен респираторен орган, когато консервативното лечение е невъзможно или неефективно. Както всяка хирургична интервенция, манипулацията се извършва само в случаи на необходимост, когато състоянието на пациента го изисква.

  Белите дробове са един от основните органи на дихателната система. Те са резервоар на еластични тъкани, в които има дихателни везикули (алвеоли), които спомагат за асимилацията на кислород и отделянето на въглероден диоксид от организма. Белодробният ритъм и работата на този орган като цяло се регулира от центровете на дишането в мозъка и хеморецепторите на кръвоносните съдове.

  Кога се изисква операция?

  Често се изисква операция за следните заболявания:

  • пневмония и други възпалителни процеси в тежка форма;
  • тумори на доброкачествени (кисти, хемангиоми и др.) и злокачествени (рак на белите дробове);
  • заболявания, причинени от активността на патогенни микроорганизми (туберкулоза, ехинококоза);
  • трансплантация на белите дробове (с кистозна фиброза, ХОББ и др.);
  • хемоторакс;
  • пневмоторакс (натрупване на въздух в плевралната област на белите дробове) в някои форми;
  • наличие на чужди тела поради нараняване или нараняване;
  • адхезии в дихателната система;
  • белодробен инфаркт;
  • други заболявания.

  Най-често извършваната белодробна хирургия за рак, доброкачествени кисти, туберкулоза. В зависимост от степента на засегнатата област на тялото са възможни няколко вида такива манипулации.

  Видове хирургични интервенции

  В зависимост от анатомичните особености и сложността на протичащите патологични процеси, лекарите могат да решат какъв тип хирургична интервенция.

  Така разграничават пулмонектомията, лобектомията и сегметектомията на фрагмента на органа.

  Пулмонектомията е премахването на белия дроб. Това е вид кавитарна операция за пълно отстраняване на една част от сдвоения орган. Лобектомията се счита за изрязване на лоб на белия дроб, засегната от инфекция или рак. Segmentoectomy се извършва за елиминиране на сегмента на лоб на един белодроб и заедно с лобектомия е един от най-често срещаните видове операция на този орган.

  Пулмонектомия или пневмонектомия се извършва в изключителни случаи с обширни ракови заболявания, туберкулоза и гнойни лезии или големи тумороподобни образувания. Операцията за отстраняване на белите дробове се извършва под обща анестезия само през кухината. За да се извлече такъв голям орган, хирурзите отворят гръдния кош и в някои случаи дори премахват едно или повече ребра.

  Обикновено ексцизията на белите дробове се извършва с помощта на антеролатерален или страничен разрез. При отстраняване на белия дроб при рак или в други случаи е изключително важно да оставите корена на органа, който включва съдовете и бронхите. Необходимо е да се спазва дължината на получения пън. В случай на прекалено дълъг клон има възможност за развитие на възпалителни и гнойни процеси. Раната след отстраняването на белия дроб е зашита плътно коприна със специален дренаж, въведен в кухината.

  Лобектомията включва изрязване на един или повече (обикновено 2) лоба на един или двата белия дроб. Този тип операция е един от най-често срещаните. Извършва се при обща анестезия чрез метода на кухината, както и чрез най-новите минимално инвазивни методи (например, торакоскопия). В случай на пещерна версия на оперативна намеса достъпът до достъп зависи от местоположението на отстранената фракция или фрагмент.

  По този начин белодробен тумор с доброкачествена или злокачествена природа, разположен в долния лоб, се изрязва с помощта на постеролатерален достъп. Елиминирането на горните и средните лъкове или сегменти се извършва в антеролатерален разрез и гръден отвор. Отстраняването на лоб или част от белия дроб се извършва от пациенти с кисти, туберкулоза и абсцес на хронични органи.

  Segmentectomy (отстраняване част на белия дроб) се извършва в случай на съмнение тумор ограничен обхват за малки локализирани огнища на туберкулоза, кисти и средни лезии тяло сегмент. Изрязана част е отделена от основата на периферната област на припокриване и след лигиране на артерии, вени, и бронхите. След подвижен сегмент отстранява от кухината, тъканта зашива е разположен 1 или 2 дренаж.

  Подготвителни процедури

  Периодът преди хирургическата интервенция трябва да бъде придружен от интензивна подготовка за него. Така че, ако общото състояние на тялото позволява, аеробното упражнение и дихателната гимнастика ще бъдат излишни. Често такива процедури позволяват да се улесни периодът след операцията и да се ускори евакуацията на гнойно или друго съдържание от белодробната кухина.

  Пушачите трябва да се откажат от лошия навик или да сведат до минимум броя консумирани цигари на ден. Между другото, този злобен навик е основната причина за белодробни заболявания, включително 90% от раковите заболявания на този орган.

  Подготвителният период се изключва само при аварийна интервенция, тъй като всяко забавяне на операцията може да застраши живота на пациента и да доведе до усложнения и дори смърт.

  От медицинска гледна точка подготовката за операцията се състои в изследване на организма и разкриване на локализирането на патологичния процес в оперирания регион.

  Сред необходимите преди провеждането на изследването са:

  • общи тестове на урина и кръв;
  • кръвен тест за биохимия и коагулация;
  • Рентгеново изследване на белите дробове;
  • ултразвуково изследване.

  Освен това, при инфекциозни и възпалителни процеси, предписването на антибиотици и противотуберкулозни лекарства се предписва преди оперативните процедури.

  Рехабилитационен период

  Операциите върху белите дробове на всяка сложност са травматичен процес, който изисква определен период за възстановяване. В много отношения успешното протичане на периода след операцията зависи както от физическото здраве на пациента, така и от сериозността на заболяването му и от квалификацията и качеството на работата на специалиста.

  В следоперативния период винаги съществува риск от усложнения под формата на инфекциозни-възпалителни процеси, заболявания на дихателната функция, недостатъчност конци, образуване незарастващи фистула, и така нататък. D.

  За да се минимизират негативните последици след операцията, лечението с анестетици, се предписват антибиотици. Използва се кислородна терапия. След известно време се препоръчва курс на лечебна гимнастика и дихателни упражнения (LFK), за да се възстановят функциите на дихателната система и да се ускори процесът на възстановяване.

  Когато се извършва лумбална операция на белите дробове (пневмоктомия и т.н.), способността на пациента да работи е напълно възстановена за около година. Освен това повече от половината от случаите съставляват увреждане. Често, когато се отстраняват един или повече листа, външните дефекти на гръдния кош могат да се видят под формата на разкъсване от страна на отстранения орган.

  Продължителността на живота зависи от характеристиките на заболяването и начина на живот на човек след операцията. Пациентите с доброкачествени лезии след сравнително лесни интервенции за резекция на фрагменти от органи имат една и съща продължителност на живота като обикновените хора. Усложненията след тежки форми на сепсис, гангрена и рак на белите дробове, пристъпи и нездравословен начин на живот имат отрицателен ефект върху продължителността на живота след операцията.

  Видове операции на белите дробове при рак и други заболявания

  Операцията върху белите дробове се извършва при тежки заболявания, при които всички видове консервативно лечение вече са неефективни.

  Белите дробове са жизнено важен орган. Основната им цел е да осъществяват обмен на газ между кръвта и околната среда. Работата на органа се контролира от респираторния център на медулата. Рехабилитацията след операцията е най-малко 2 седмици.

  Индикации за хирургическа намеса

  Операциите върху белите дробове са необходими за следните заболявания:

  • вродени патологии на дихателната система,
  • наранявания,
  • развитие на злокачествени неоплазми,
  • туберкулоза,
  • кисти,
  • паразитни заболявания,
  • инфаркт на белия дроб,
  • емфизем,
  • адхезивни процеси,
  • възпаления (плеврит, пневмония, емпиемия на плеврата),
  • наличието на чужди тела в тялото,
  • трансплантация,
  • ателектаза (фокален паренхим на белия дроб),
  • бронхиектазия (необратимо разширяване на бронхите).

  Интервенцията има редица усложнения и рискове, поради което тя се извършва в случай на извънредна ситуация.

  Операцията върху белите дробове най-често се извършва с туберкулоза или рак на белия дроб.

  Инфекция с туберкулоза възниква при продължителен контакт с носителя на инфекция. Чувствителността към заболяването се увеличава, когато имунната система се компрометира. Туморите се развиват главно при пушачи, хора, работещи в вредно производство, жители на мегаполис.

  Видове операции

  Отстраняването на белите дробове може да бъде пълно или частично. Видът на интервенцията се определя от лекарите въз основа на естеството на заболяването и резултатите от предварителното изследване на пациента.

  Пулмонектомия - хирургия за отстраняване на белия дроб при рак - отстраняване на целия белодроб, се извършва с напреднал рак или външен вид в тялото на множество метастази. Ресекция - отстраняването на част от органа - може да бъде от различни типове:

  • bilobectomy - отстраняване на 2 листа,
  • Лобектомия - отстраняване на 1-вия лоб,
  • сегментактомия - отстраняване на сегменти,
  • маргинална резекция - отстраняване на обект в периферията.

  Възможно е да се работи както като метод с кухини, така и чрез минимално инвазивно използване на ендоскопска техника. Оперативните интервенции включват белодробна трансплантация и пункция на плевралната кухина.

  Традиционна интервенция

  С традиционните методи се извършва торакотомия - дисекция на гръдния кош. Операцията е кавитарна, направена под обща анестезия. Предварителна проверка на толерантността на пациента към анестезия, за да се избегне смъртта на пациента от анафилактичен шок. Понякога, за да улесните достъпа до белите дробове, може да се наложи да премахнете няколко ръба.

  Преди да премахнете органа или част от него на големи съдове и бронхиални лигатури. След това хирургът разделя корена на белия дроб, лекува раната с антисептик. Заедно с белите дробове се отстраняват лимфните възли и мастните тъкани. Направен е пънът на бронхите. За да се провери херметичността на наслагваните шевове в белите дробове под високо налягане, се изпомпва въздух. От голямо значение е размерът на пънчето - ако е твърде дълъг, съществува риск от зачервяване и развитие на възпалителни процеси. За да се предотврати натрупването на течност в белите дробове след операцията върху белите дробове, 1-2 плевра в плевралната кухина.

  Минимално инвазивна намеса

  Операциите, които използват съвременни техники, са по-малко времеемки и по-малко травматични. Използвана лазерна хирургия, радиохирургия, унищожаване на части от тялото при ниски температури. За достъп до засегнатите райони се прави малък разрез, в който е поставена видеокамера. С помощта й хирургът наблюдава действията си. Операцията се извършва без свързване на белите дробове към системата за изкуствена вентилация, пациентът диша самостоятелно. Следоперативният период с минимално инвазивна интервенция е по-кратък в сравнение с традиционните методи.

  Съществуват и операции, които помагат за промяна на патологичното състояние на белите дробове, без да се премахват неговите части - пневмолиза и пневмотомия.

  Пневмолиза - изрязване на сраствания, които пречат на разпространението на органа. Образуването на сраствания възниква при тумори, туберкулоза, бъбречни заболявания, суптурация, фибринозен плеврит. Най-често интервенцията се извършва с кавернозна туберкулоза, в случаите, когато размерът на пещерата не надвишава 3 cm.

  Пневмология - дисекция на гнойни фокуси или абсцеси. Процедурата е показана за туберкулоза, тумори, гнойни плеврити. Операцията не облекчава заболяването, но помага да се облекчи състоянието на пациента. Той се провежда в случаите, когато радикалната намеса е невъзможна.

  Подготовка за операция

  Операцията се предхожда от подготвителен период, който се изключва само когато е необходима спешна хирургична интервенция. Определя се състоянието на останалите здрави зони и общото благосъстояние на пациента. Следните проучвания служат за тази цел:

  • общ и биохимичен анализ на кръвта,
  • коагулация,
  • общ анализ на урината,
  • Рентгенова,
  • бронхоскопия,
  • компютърна томография,
  • ултразвуково изследване на гръдния кош.

  Ако човек има съпътстващи патологии на сърцето, жлезите с вътрешна секреция и стомашно-чревния тракт, се провеждат допълнителни диагностични мерки.

  Препятствие пред операцията е високата вероятност пациентът да развие дихателна недостатъчност. За да се оцени използваната функция на външно дишане:

  • спирометрия
  • pneumotachometry,
  • bronchospirograph,
  • oksigemografiya.

  Пациентът трябва да спазва диетата, да се откаже от алкохола и да пуши.

  Специалните упражнения помагат за премахване на патологичното съдържание на белия дроб, възстановяване и изправяне на органа след операцията. Пациентът трябва да извършва ежедневни завои на багажника, леки участъци, наклони, съчетани с шоу на ръцете. Натискането на определени части на тялото предизвиква кашличен рефлекс и отделяне на храчки.

  Лежащите пациенти правят гимнастика помага да се направи гимнастика медицински работник. Физическите упражнения укрепват дихателната и сърдечно-съдовата система и намаляват тревожността на пациента преди операцията.

  Най-малко една седмица преди интервенцията, спрете да приемате лекарства, които намаляват кръвосъсирването.

  Преди операцията върху белите дробове с рак на белия дроб (чрез отстраняване), пациентът преминава курс на цитотоксични лекарства. С туберкулозата в предоперативния период са показани лекарства против туберкулоза, с инфекциозни заболявания - антибиотици.

  Противопоказания за операция

  Операциите не са свързани със следните противопоказания:

  • кълняемост на тумора в хранопровода, сърдечна торбичка, аорта, горна вена кава;
  • множество метастази в противоположния бели дроб, бъбреците, черния дроб, лимфните възли и други органи;
  • анемия;
  • понижаване на функционалната активност на костния мозък;
  • спазми в гърдите, гръбначния стълб, горните крайници;
  • остра коронарна недостатъчност;
  • миокарден инфаркт, пренесен преди по-малко от 6 месеца;
  • хипертония;
  • бъбречна туберкулоза;
  • амилоидоза;
  • парализа на гърлото или диафрагмения нерв;
  • склероза на белодробните артерии;
  • кахексия.

  С грижа, отстраняването на органа се извършва при възрастни хора с наднормено тегло и сърдечно-съдови заболявания. Съществуват и относителни противопоказания за интервенцията, при които хирурзите във всеки случай сравняват очакваната полза за пациента и възможните последствия.

  Следоперативен период

  Рехабилитацията след отстраняването на белите дробове при рак, туберкулоза и други патологии включва тренировка за упражнения и набор от дихателни упражнения, който трябва да започне още няколко часа след операцията. През периода на престой на пациента в болницата се извършват физиотерапевтични процедури. Използва се кислородна терапия.

  В първия път след операцията хората усещат болка, така че те са предписани аналгетици. За да се предотвратят възможни усложнения, се използват антибиотици и периодично се анализира изхвърлянето от раната.

  Диета след операцията върху белите дробове помага да се избегне повишаване на теглото, при което пациентите развиват тенденция. Противопоказно хранене, яде мастни, пържени, пикантни ястия. Препоръчва се храната да се приема 5-6 пъти на ден в малки порции.

  Желателно е да се избягва хипотермия, контакт с пациенти с АРИ, стрес, прекомерно физическо усилие. По-добре е да се откажете от лошите навици завинаги. Физическото образование не трябва да бъде досадно, най-добре е просто да ходите повече на чист въздух.

  Очаквана продължителност на живота след операцията

  Животът прогноза след операция, зависи от вида на заболяването, неговата тежест, наличие на допълнителна обработка и общото състояние на пациента. Много зависи от степента, до която пациентът отговаря на препоръките на лекаря, наблюдава дали диетата и предписаният режим на работа и почивка.

  Понякога пациентите успяват да водят пълен живот с един белодроб след рак. Но, за съжаление, половината от хората след резекция на тялото получава увреждане. За да се предотвратят усложнения и рецидиви на болестта, всички хора, които са претърпели хирургическа интервенция, трябва да бъдат подложени на ежегодно профилактично изследване.

  усложнения

  След операцията, усложнения могат да се развиват, която може да доведе до смърт на пациента: вътрешен кръвоизлив, сърдечна или респираторна недостатъчност, гноясване, сепсис, отклонение шевове гангрена.

  През първата година хората страдат от хипоксия - останалите тъкани не могат напълно да осигурят на организма кислород.

  Кашлицата след операцията по белия дроб е един от най-честите симптоми. В повечето случаи, тя се развива поради контузия трахеята лигавица по време на механична вентилация, но понякога е показателна за развитието на следоперативния пневмония или бронхит.

  Операции върху белите дробове

  Количеството на хирургическата намеса в белите дробове зависи от вида на заболяването. При избора на операция трябва винаги да се стремим към максимално запазване на здравата белодробна тъкан, но не за сметка на радикалната намеса. Особено важни са тези принципи при лечението на деца. Най-типичните операции върху белите дробове са: отстраняване на сегмента и лоб, отстраняване на целия белодроб, разрязване на белодробната тъкан, дисекция на белодробните сраствания.

  За провеждане радикал операции белодробен плевралната кухина може да бъде отворен от предно-странична, странично или задно достъп. Линия предно-странична достъп III започва в краищата на известно разстояние от няколко парастерналната линия се простира дъгообразно долу зърното да аксиларна линия на задната на ребро IV. Когато започва да задно достъп намали спинозния процес на ниво III-IV гръден прешлен и паравертебрални линии на разширяване на ъгъла на перката, и след това да предна аксиларна линия VI ребро. Този достъп е по-травматичен от антеро-латералния. Страничният достъп изисква позицията на пациента на здравата страна. Има разрез по краищата на V-VI от sredneklyuchichnoy до паравертебралния линия. Липсата на страничен достъп е в опасност от преглъщане на храчката в здравословен белодроб; следователно при операции по повод на неогнителни процеси на белите дробове бронхиална тампонада е задължително.

  Какви са операциите на белите дробове?

  Белите дробове са уникален сдвоен орган, който осигурява на цялото тяло жизнен кислород и премахва въглеродния диоксид от него. И въпреки че често са склонни към различни заболявания, техните компенсаторни възможности са големи и тъканта е много пластична. Това ви позволява да извършвате различни хирургични интервенции до пълното отстраняване на един белодроб.

  Интересни факти за белите дробове

  Белите дробове имат уникална структура. Поради наличието на половин алвеоли (респираторни мехурчета) орган тегло само един килограма има общо дихателните площ от 100-150 квадратни метра, които могат да бъдат сравнени с областта на тенискорт. За един ден тази повърхност прескача и "обуславя" повече от 10 000 литра въздух. Дължината на дихателния тракт, т.е. разклоненото бронхиално дърво, е около 3000 километра. Освен това количеството кръв, преминаващо през белите дробове на ден, е 6-7 тона!

  Белите дробове, като сърцето, работят "на машината", този процес се регулира от сложен неврохиморален механизъм. И въпреки сърдечната активност, ние не можем временно да спрем с усилие на воля, като дишане, но спирането му е краткотрайно, защото автоматичните механизми за вдъхновение се активират независимо от нашата воля.

  В алвеолите на белите дробове има т.нар. Въздушен резерв от около 200 ml. При аварийни ситуации тя е включена в процеса на дишане и обикновено се актуализира периодично под формата на дълбоки въздишки и прозявявания.

  Белодробни заболявания, изискващи операция

  Става въпрос за невероятните свойства на здравите бели дробове. Но, уви, всичко е далеч от болното тяло, а не всеки съвременен човек е собственик на здрави дробове. Само в Русия днес има около 5 милиона души с бронхо-белодробна патология. Основният им контингент е жителите на големи промишлени центрове и силните пушачи. Най-многобройната група се състои от хроничен бронхит, ХОББ (хронична обструктивна белодробна болест), астма, пневмония, плеврит. Днес паразитните белодробни заболявания и туберкулозата са редки, но честотата на рака се увеличава. Той е начело сред всички известни злокачествени тумори и отново в същия контингент - пушачи (95% от раковите заболявания).

  За съжаление, не всички белодробни заболявания могат да бъдат излекувани с помощта на лекарства и процедури. Много от тях се лекуват само хирургически:


  • вродени аномалии;
  • травма;
  • злокачествени тумори (рак, сарком, лимфом);
  • доброкачествени тумори (фиброма, аденом, хемангиом);
  • кисти;
  • туберкулозна кухина (кухина);
  • паразитни заболявания (ехинококус, алвеокок);

  Всички тези операции се извършват в специализирани отделения на гръдна (гръдна) хирургия от висококвалифицирани специалисти.

  съвет: често най-опасните белодробни заболявания, включително рак, могат да започнат с безвредна, привидно кашлица. Не може да се пренебрегва, е необходимо да се види лекар и да се извърши проучване.

  Видове операции върху белите дробове

  Всички интервенции на белите дробове могат да бъдат разделени на две групи по обем: пулмонектомия или пневмонектомия (пълно отстраняване на белия дроб) и резекция (отстраняване на част от белия дроб). Пълното отстраняване се извършва в случаите на злокачествени тумори, както и в множество патологични огнища във всички части на органа.

  Резекцията на белите дробове може да бъде с различни обеми:

  • нетипично или незначително - отстраняване на ограничена площ в периферията;
  • сегметектомия - отстраняване на сегмента със съответния сегментен бронх;
  • Лобектомия - отстраняване на един лоб;
  • bilobectomy - премахване на 2 листа;
  • намаление на обема на белите дробове, когато е засегнат емфизем (не функциониращи въздушни кухини в тъканите на органа).

  Според всички интервенционни технологии са от 2 типа: torakotomicheskie или традиционни - с широко отворена гърдите и торакоскопска - минимално инвазивни, извършени от endovideotehniki.

  Хирургичните процедури също включват торакоцентеза, пункция на плевралната кухина. Това може да се извърши игла, като в пункция на синусите, или чрез въвеждане на малък разрез с дренажна тръба за източване на течности (гной, кръв), за прилагане на лекарства.

  Най-накрая, най-сложната операция е трансплантацията на белите дробове, която днес често се извършва както в чужбина, така и в големи вътрешни клиники в случаите, когато двата дробове излизат извън действието.

  Съвременни технологии на белодробна хирургия

  Появата на уникални и иновативни хирургични техники, много от операциите, които е лесно за днес минимално инвазивна метод през няколко малки разрези в не повече от 3 см на кожата. Технологията е подобна на операция за отстраняване на апендицит лапароскопски чрез малки разрези с камера. По принцип, операциите торакоскопски техника е същият, както в лапароскопска хирургия на коремните органи (резекция на стомаха, червата, отстраняване на далака и други).

  Такива операции са много по-малко травматични, краткотрайни, не изискват дълго хоспитализация, а периодът на рехабилитация е много по-кратък.

  Сред новаторските методи се използва лазерна хирургия за отстраняване на тумори, включително рак, както и радиохирургия, криоразрушаване (замразяване). Всички тези технологии са минимално инвазивни - чрез перкутанно пробиване, бронхоскопия или торакоскопия.

  съвет: ако трябва да се извърши операция върху белите дробове, е необходимо предварително да се откажете от пушенето и да изпълните дихателна гимнастика, така че белите дробове да могат да бъдат почистени. Пушачите са по-склонни да изпитат постоперативни усложнения.

  Следоперативна рехабилитация

  След операцията е необходимо напълно да се откажем от злокачествения навик на тютюнопушенето, а горчивото преживяване ще бъде убедителен мотив

  Отстраняването на белия дроб или неговата част неизбежно води до нарушаване на дихателната функция и обмяната на кислород на целия организъм. Основната задача на периода на възстановяване е да "диша" останалия обем на белите дробове, като се вземат предвид техните компенсаторни способности и да се осигури нормална обмяна на газ.

  В ранната постоперативна интервенция в болницата се използват специални методи - хардуер, медикамент, тренировъчна терапия, инхалация - по индивидуални схеми за всеки пациент. След освобождаване от отговорност, тези задачи се възлагат на самия пациент. Основните дейности са:

  • обща хигиенна гимнастика;
  • специални дихателни упражнения;
  • Посещение на физиотерапевтични процедури, инхалация;
  • спазване на диета с достатъчно протеини и витамини;
  • редовни разходки на чист въздух.

  Операциите върху белите дробове сега се извършват с нови, пестящи технологии и в комбинация с професионална постоперативна рехабилитация те дават добри резултати при възстановяването на функцията на дишането.